ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито передумовами розвитку та становлення вищої музичної освіти в КНР які сприяли підвищенню рівня наукових досліджень у галузі музичної освіті, заснуванню журналів з музики, проведенню академічних конференцій, вдосконаленню методів викладання дисциплін музичного мистецтва та використанню досвіду іноземних фахівців. The article deals with the prerequisites for formation and development of higher music education in the People's Republic of China, as they contributed to raising the level of scientific researches in the field of music education, setting up music journals, conducting the academic conferences, improving the methods of teaching the disciplines of music art and using the experience of foreign specialists.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, студент, освітній процес, заклад вищої освіти, КНР, musical art, student, educational process, higher educational institution, the People's Republic of China
Цитування
Ян Чженьюй. Передумови становлення вищої музичної освіти в КНР / Ян Чженьюй // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 330–333.