Моральний пафос казок О. Вайльда

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
В статтi розглянуто творчість О. Вальда. Перу письменника належать прекрасні літературні казки для дітей та дорослих, які значною мірою вплинули на формування системи духовно-моральних цінностей багатьох поколінь. Зроблено висновок, що мистецтво для Уайльда – це естетика, в якій можна хоча б на якийсь час піти від потворної, вульгарної, нудної реальності. В статье рассмотрено творчество О. Уальда. Перу писателя принадлежат прекрасные литературные сказки для детей и взрослых, которые в значительной степени повлияли на формирование системы духовно-нравственных ценностей многих поколений. Сделан вывод, что искусство для Уайльда – это эстетика, в которой можно хотя бы на время уйти от безобразной, пошлой, скучной реальности. The article examines the work of O. Wilde. The writer wrote wonderful literary tales for children and adults, which greatly influenced the formation of the system of spiritual and moral values of many generations. It is concluded that art for Wilde is an aesthetic in which one can escape from the ugly, vulgar and boring reality, at least for a while.
Опис
Ключові слова
казки, Вайльд О., моральний пафос, магiстерськi роботи, сказки, Уайльда О., нравственный пафос, магистерские работы, Tales, Wilde O., moral pathos, master's work
Цитування
Казакова М. Моральний пафос казок О. Вайльда / М. Казакова // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С.33– 34.