НАУКОВА РЕВОЛЮЦІЯ В ФІЗИЦІ

Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто зміни наукових теорій в історії фізики та ролі відкриття нового, як поштовху до революційних змін, що дозволяє уявити механізм розвитку науки. Показані зміни наукових теорій, які сприяли розвитку різних напрямків фізики, що допомогли сучасникам вирішувати складні задачі та проводити наукові експерименти. Changes in the scientific theories in the history of physics and the role of the discovery of the new, as an impulse to revolutionary changes, are considered. The changes of scientific theories that contributed to the development of various fields of physics, which helped contemporaries to solve complex problems and to conduct scientific experiments are shown.
Опис
Ключові слова
фізика, наука, наукова революція, науковці, рhysics, science, revolution, scientists
Цитування
Наумов М. Ю. Наукова революція в фізиці / М. Ю. Наумов, О. В. Юрченко // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 157–160.