РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНИХ КРОСВОРДІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ АПАРАТНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМП’ЮТЕРА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній статті розглянуто цифрові ресурси - генератори інтерактивних завдань у вигляді кросвордів для організації навчання учнів змістовної лінії «Апаратна складова комп’ютера» у закладах загальної середньої освіти. This article examines digital resources and generators of interactive tasks in the form of crosswords for organizing the education of students of the content line "Computer hardware" in general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
інтерактивне завдання, кросворд, інтерактивний кросворд, генератор кросвордів, цифрові ресурси, Interactive Task, Crossword, Interactive Crossword, Crossword Generator, Digital Resources
Цитування
Веприк С. Розробка інтерактивних кросвордів для навчання учнів апаратної складової комп’ютера / С. Веприк, А. Черевиченко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 21–26.