КОНФЛІКТ ДОЧКА / БАТЬКО В РОМАНІ СЕЙЄДА МОРТАЗА МОШФЕКА КАЗЕМІ «ЖАХЛИВИЙ ТЕГЕРАН»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано конфлікт дочки та батька в романі іранського письменника І пол. ХХ ст. Сейєда Мортаза Мошфека Каземі "Жахливий Тегеран". Письменник розкриває конфлікт батьки / діти – батько / дочка як загальний для всієї спільноти Ірану. Для підкреслення загальності М.-М. Каземі створює в романі велику кількість родин, в яких є обставини, що стають підґрунтям для зіткнення інтересів батька та дочки. Майже в усій родинах ці обставини однакові: молода дівчина, яку батько планує «продати» як річ (віддати заміж), для того щоб розвивати свою кар’єру. The publication analyses the conflict between a daughter and a father in the novel "The Terrible Tehran" by the Iranian writer of the first half of the twentieth century Seyyed Mortaza Moshfeq Kazemi. The writer reveals the conflict between parents/children - father/daughter as common to the entire Iranian community. To emphasise the universality of M.-M. Kazemi creates a large number of families in the novel, in which there are circumstances, that lead to a clash of interests between father and daughter. In almost all of these families, these circumstances are the same: a young girl whom the father plans to "sell" like a thing (marry off) in order to develop his career.
Опис
Ключові слова
перська література, конфлікт дітей та батьків, соціальний роман, Persian literature, conflict between children and parents, social novel
Цитування
Криворучко С. К. Конфлікт дочка / батько в романі Сейєда Мортаза Мошфека Каземі "Жахливий Тегеран" / С. К. Криворучко // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 73–74.