Порівняльна оцінка альтернативного добору за життєздатністю у культурі шовковичного шовкопряда

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут тваринництва УААН (ІТ УААН)
Анотація
Вивчено ефективність альтернативного добору за життєздатністю (добір у «+» та «-» напрямах) та його вплив на господарсько-цінні показники культури шовковичного шовкопряда. Показано динаміку показників життєздатності гусениць, середньої маси кокона, урожаю та сортового складу коконів протягом шести поколінь спрямованого добору на оптимальному та песимальному агрофонах вигодівлі. Встановлена ефективність проведення добору у “+” напрямі з метою підвищення життєздатності культури протягом трьох поколінь.Изучена эффективность альтернативного отбора по жизнеспособности (отбор в «+» и «-» направлениях) и его влияние на хозяйственно-полезные показатели культуры тутового шелкопряда. Показана динамика показателей жизнеспособности гусениц, средней массы кокона, урожая и сортового состава коконов на протяжении шести поколений направленного отбора на оптимальном и пессимальном агрофонах выкормки. Установлена эффективность проведения отбора в «+» направлении с целью повышения жизнеспособности культуры на протяжении трех поколений.This article highlights the experimental research results on comparative selection efficiency according to survival rate in silk culture. Comparative selection impact on economic traits of the silkworms was investigated. Progressive survival rate of the caterpillars, average cocoon weight & sorts were identified. Line selection was implemented during the six silkworm generations. The selection was executed by full & low-level feeding on the agricultural background. Line selection proved to be efficient during the three generations. Linear trend implementation was aimed at survival rate boost in silk culture.
Опис
Ключові слова
шовковичний шовкопряд, альтернативний добір, селекційне плато, оптимальний агрофон вигодівлі, песимальний агрофон вигодівлі, тутовый шелкопряд, альтернативный отбор, селекционное плато, оптимальный агрофон выкормки, пессимальный агрофон выкормки, silkworm, comparative selection, full & low-level feeding, agricultural background, selection range
Цитування
Коваленко-Рудай Н. М. Порівняльна оцінка альтернативного добору за життєздатністю у культурі шовковичного шовкопряда / Н. М. Коваленко-Рудай, О. З. Злотін, Т. Ю. Маркіна // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН. – Харків : ІТ УААН, 2008.– № 97. – С. 240–246.