ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Представлено аналіз сутності підготовки майбутнього соціального педагога до формування моральної культури дітей старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі. Представлен анализ сущности подготовки будущего социального педагога к формированию нравственной культуры детей старшего дошкольного возраста в детском саду.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, формування моральної культури, старші дошкільнята, дошкільні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, формирование нравственной культуры, старшие дошкольники, дошкольные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, formation of moral culture, senior preschoolers, pre-school educational institutions, student work
Цитування
Кулик А. В. Підготовка майбутнього соціального педагога до формування моральної культури дітей старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі / А. В. Кулик // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 123–124.