Давид Бен-Гуріон – головний фундатор єврейської державності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Один із способів аналізу історії–це визначення внеску конкретної особи в перебіг подій. Спосіб є доволі ефективним, якщо людина була активним реалізатором самої історичної дійсності. Такою постаттю безперечно можна вважати Давида Бен-Гуріона (1886-1973) –першого прем’єр-міністра Ізраїлю, чиє ім’я вписане золотими літерами в історію єврейського народу. Один із засновників сіоністського руху, він увійшов у світову історію як фундатор ідеї єврейської незалежності. Один из способов анализа истории это определение вклада конкретного лица в ход событий. Способ довольно эффективным, если человек был активным реализатором самой исторической действительности. Такой фигурой бесспорно можно считать Давида Бен-Гуриона (1886-1973) -первого премьер-министра Израиля, чье имя вписано золотыми буквами в историю еврейского народа. Один из основателей сионистского движения, он вошел в мировую историю как основатель идеи еврейской независимости. One way to analyze history is to determine the contribution of a particular person to the course of events. The method is quite effective if the person was an active implementer of historical reality itself. Such a figure can undoubtedly be considered David Ben-Gurion (1886-1973), the first Prime Minister of Israel, whose name is inscribed in gold letters in the history of the Jewish people. One of the founders of the Zionist movement, he went down in world history as the founder of the idea of Jewish independence.
Опис
Ключові слова
Давид Бен-Гуріон, єврейська держава, історія, студентські роботи, Давид Бен-Гурион, еврейское государство, история, студенческие работы, David Ben-Gurion, jewish state, history, student work
Цитування
Петренко О. В. Давид Бен-Гуріон – головний фундатор єврейської державності / О. В. Петренко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 218–221.