МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ

dc.contributor.authorЗлоткіна, А. С.
dc.date.accessioned2024-02-28T09:23:55Z
dc.date.available2024-02-28T09:23:55Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглядається проблема реалізації принципу наступності у вивченні шкільного курсу математики. Принцип наступності передбачає логічну послідовність у викладі навчального матеріалу, забезпечення єдності та цілісності шкільного курсу математики, а також зв'язку між окремими розділами та темами. У роботі обґрунтовується важливість реалізації принципу наступності у процесі навчання математики. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виділяються основні шляхи реалізації цього принципу. The qualification paper examines the problem of implementing the principle of continuity in the study of the school mathematics course. The principle of continuity provides a logical sequence in the presentation of educational material, ensuring the unity and integrity of the school mathematics course, as well as the connection between individual sections and topics. The paper substantiates the importance of implementing the principle of continuity in the process of teaching mathematics. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the main ways of implementing this principle are distinguished.
dc.identifier.citationЗлоткіна А. С. Методика реалізації принципу наступності у вивченні шкільного курсу математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / А. С. Злоткіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 55 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14156
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectнаступність
dc.subjectметодика
dc.subjectматематика
dc.subjectреалізація
dc.subjectнавчання
dc.subjectексперимент
dc.subjectsequence
dc.subjectmethodology
dc.subjectmathematics
dc.subjectimplementation
dc.subjecttraining
dc.subjectexperiment
dc.titleМЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ
dc.title.alternativeThe method of implementing the principle of continuity in the study of the school course of mathematics
dc.typeOther
Файли
Колекції