ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Опис
Ключові слова
педагогіка вищої школи, здобувачі вищої освіти, самостійна робота, форми навчання у вищій школі, педагогика высшей школы, соискатели высшего образования, самостоятельная работа, формы обучения в высшей школе, pedagogy of higher school, higher education applicants, independent work, forms of higher education
Цитування
Педагогіка вищої школи : метод. матеріали до семінар. занять та самост. роботи студ., які здобувають фахову підгот. освіт. рівня магістр, галузі знань 01 Освіта за спец. 014 Середня освіта, 025 Музичне мистецтво, 022 Дизайн / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад. М. Е. Пісоцька. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с.