Функціональне тренування як засіб розвитку силових здібностей учнів старших класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність впливу функціонального тренування на розвиток силових здібностей учнів старших класів. У дослідженні показано, що на уроках фізичної культури в старших класах функціональні вправи можуть гармонійно поєднуватися з вправами видів спорту, що вивчаються та доповнювати їх. Експериментально доведено ефективність використання вправ функціонального тренування для розвитку силових здібностей старшокласників. Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность влияния функциональной тренировки на развитие силовых способностей учащихся старших классов. В исследовании показано, что на уроках физической культуры в старших классах функциональные упражнения могут гармонично сочетаться с упражнениями видов спорта, которые изучаются и дополнять их. Экспериментально доказана эффективность использования упражнений функциональной тренировки для развития силовых способностей старшеклассников. The purpose of the study is to theoretically substantiate and experimentally verify the effectiveness of the influence of functional training on the development of strength abilities of high school students. The study showed that in physical education classes in high school, functional exercises can be harmoniously combined with sports exercises, they are studied and supplemented. The effectiveness of using functional training exercises to develop the strength abilities of high school students has been experimentally proved.
Опис
Ключові слова
функціональне тренування, силові здібності, учні старших класів, урок, функциональная тренировка, силовые способности, ученики старших классов, урок, functional training, strength abilities, high school students, lesson
Цитування
Кравчук Т. М. Функціональне тренування як засіб розвитку силових здібностей учнів старших класів / Т. М. Кравчук, Т. В. Карпунець, І. В. Степаненко // Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія : зб. ст. XII Міжнар. наук. конф., Харків–Торунь, 7–8 листоп. 2019 р. – Харків, 2019. – С. 132–136.