ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено функціональний стан респіраторної системи учнів Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровського району Донецької області. У дослідженні взяли участь 50 учнів (30 дівчат та 20 юнаків). Всі обстеження проводилися з добровільної згоди відповідно до загальних норм біоетики. Зазначено, що виходячи з отриманих даних, функціональні показники системи дихання в учнів знаходяться у межах норми, що вказує на відсутність проблем у функціонуванні дихальної системи. The publication examines the functional state of the respiratory system of students of the Selydiv secondary school of grades I-III of the Pokrovsky district of the Donetsk region. 50 students (30 girls and 20 boys) took part in the study. All examinations were carried out with voluntary consent in accordance with the general norms of bioethics. It is noted that, based on the obtained data, the functional indicators of the respiratory system in students are within the normal range, which indicates the absence of problems in the functioning of the respiratory system.
Опис
Ключові слова
респіраторна система, школярі, respiratory system, schoolchildren
Цитування
Комісова Т. Є. Дослідження показників зовнішнього дихання учнів / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, Н. В. Рева // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 50–51.