ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДО ВЗАЄМОДІЇ В КОЛЕКТИВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціальну адаптацію дітей з обмеженими можливостями до взаємодії в колективі. Аналіз розробленості проблематики дослідження в науковій літературі показав, що на сьогодні вже накопичено значний теоретичний та емпіричний матеріал з проблеми соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями. Проте ще відчувається дефіцит спеціальних досліджень, які б розкривали особливості соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з обмеженими можливостями до взаємодії в колективі (як необхідну передумову їхньої успішної інтеграції в інклюзивному освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти). The publication analyses the social adaptation of children with disabilities to interaction in a team. The analysis of the development of the research problem in the scientific literature has shown that significant theoretical and empirical material on the problem of social adaptation of children with disabilities has already been accumulated. However, there is still a lack of special studies that would reveal the peculiarities of social adaptation of primary school children with with disabilities to interaction in a team (as a prerequisite for their successful integration in the inclusive educational environment of a general secondary education institution).
Опис
Ключові слова
соціальна адаптація, діти з обмеженими можливостями, взаємодія, заклади загальної середньої освіти, інклюзивна педагогіка, social adaptation, children with disabilities, interaction, general secondary education institutions, inclusive pedagogy
Цитування
Зябрєва А. С. Щодо актуальності соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з обмеженими можливостями до взаємодії в колективі / А. С. Зябрєва // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 138–139.