Особливості відображення балетмейстерами теми пробудження свідомості людини в хореографічному мистецтві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; MDPC Publishing
Анотація
В роботі виявлено та досліджено особливості відображення балетмейстерами теми пробудження свідомості людини в хореографічному мистецтві. Автор підкреслює, що хореографічне мистецтво є одним з найбільш емоційно насичених. Тому розкриття теми пробудження свідомості в хореографічних композиціях є дуже ефективним засобом впливу на глядача, формування в нього відповідних емоцій, переживань і роздумів. Тому багато балетмейстерів з успіхом втілюють цю тему у своїх хореографічних постановках. The work reveals and explores the peculiarities of ballet masters' reflection of the theme of the awakening of human consciousness in choreographic art. The author emphasizes that choreographic art is one of the most emotionally rich. Therefore, the disclosure of the theme of consciousness awakening in choreographic compositions is a very effective means of influencing the viewer, forming appropriate emotions, experiences and thoughts in him. Therefore, many choreographers successfully incorporate this theme into their choreography productions
Опис
Ключові слова
свідомість людини, духовне пробудження, хореографічне мистецтво, балет, християнсткі теми в балеті, магістерські роботи, human consciousness, spiritual awakening, choreographic art, ballet, Christian themes in ballet, master's work
Цитування
Одаренко О. Є. Особливості відображення балетмейстерами теми пробудження свідомості людини в хореографічному мистецтві / О. Є. Одаренко // Scientific progress: innovations, achievements and prospects : Proceedings of I International Scientific and Practical Conference, Munich, Germany 9 – 11 October, 2022. – Munich : MDPC Publishing, 2022. – Р. 356–361.