Організація соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів як умова педагогізації їхнього соціального середовища

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначена організація соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів як умова педагогізації їхнього соціального середовища. Определена организация социально-педагогического сопровождения одаренных школьников как условие педагогизации их социальной среды.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічний супровід, обдаровані школярі, педагогізація, соціальне середовище, социально-педагогическое сопровождение, одаренные школьники, педагогизация, социальная среда, social and pedagogical support, gifted schoolchildren, pedagogy, social environment
Цитування
Бєляєва К. Ю. Організація соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів як умова педагогізації їхнього соціального середовища / К. Ю. Бєляєва // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листоп. 2016 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 30–33.