Social change in Turkey on labor relations effects

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article discusses the specifics of employment of foreigners in Turkey. Foreigners have the right to work in Turkey within the framework of international law. The following issues are considered: the conditions necessary for foreigners to benefit from the right to work in Turkey, the procedures that must be followed, the necessary statements and documents, as well as foreigners who need and do not have a work permit. В статті розглянуто особливості працевлаштування іноземців у Туреччині. Іноземці мають право працювати у Туреччині в межах міжнародного права. Розглядаються такі питання: умови, необхідні для того, щоб іноземці могли скористатися правом на роботу в Туреччині, процедури, які мають бути дотримані, необхідні заяви та документи, а також іноземці, які потребують та не мають дозволу на роботу.
Опис
Ключові слова
employment, foreigners in Turkey, international law, labor law, Turkish legislation, student works, працевлаштування, іноземці в Туреччині, міжнародне право, трудове право, законодавство Туреччини, студентські роботи
Цитування
Sefer Demir. Social change in Turkey on labor relations effects / Demir Sefer // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 162–167.