Культурно-історичні ресурси Полтавщини

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто історико-культурні рекреаційні ресурси Полтавщини - пам`ятки історії, культури й архітектури. Виділено провідні місця для відвідування туристами - краєзнавчий музей, музеї авіації та космонавтики у Полтаві, музеї гончарства в Опішному, Історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви", релігійні та храмові місця. В статье рассмотрены историко-культурные рекреационные ресурсы Полтавщины - памятники истории, культуры и архитектуры. Выделены ведущие места для посещения туристами - краеведческий музей, музеи авиации и космонавтики в Полтаве , музеи гончарства в Опошне, Историко-культурный заповедник «Поле Полтавской битвы", религиозные и храмовые места. The article considers the historical and cultural recreational resources of the Poltava region - historical, cultural and architectural monuments. The leading places for tourists to visit are highlighted - the local history museum, aviation and cosmonautics museums in Poltava, pottery museums in Oposhni, the Poltava Battle Field historical and cultural reserve, and religious and temple sites.
Опис
Ключові слова
туризм, рекреаційні ресурси, Полтавщина, культурно-історичні пам'ятки, туризм, рекреационные ресурсы, Полтавщина, культурно-исторические памятки, tourism, recreational resources, Poltava region, historical and cultural reserve
Цитування
Дрокіна Т. М. Культурно-історичні ресурси Полтавщини / Т. М. Дрокіна // Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 26 лют. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. О. Г. Стадника. - Харків : ХНПУ, 2019. – С. 164-169.