Особливості часопростору в романах Наталії Матолінець

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розкрито часопросторови особливості української літератури жанру фентезі на прикладі романів Наталії Матолінець. Розглянуто розвиток жанру фентезі. Проаналізовано класифікацію піджанрів творів фентезі. Охарактеризовані особливості часопросторової побудови творів жанру фентезі в українській і світовій літературі. Здійснено аналіз часопросторових особливостей романів Наталії Матолінець. Надано аналіз методичних основ вивчення жанру фентезі в шкільному курсі української літератури. Розроблено позакласний захід з української літератури та заняття гуртка з поглибленого вивчення української літератури. In the qualifying work, spatio-temporal features of Ukrainian literature of the fantasy genre are revealed, using the novels of Natalia Matolinets as an example. The development of the fantasy genre is considered. The classification of subgenres of fantasy works is analyzed. The features of the spatio-temporal construction of works of the fantasy genre in Ukrainian and world literature are characterized. An analysis of the spatio-temporal features of Nataliya Matolinets' novels was carried out. An analysis of the methodological foundations of the study of the fantasy genre in the school course of Ukrainian literature is provided. An extracurricular activity on Ukrainian literature and a group class on the in-depth study of Ukrainian literature have been developed.
Опис
Ключові слова
Матолінець Н. Я., фентезі література, українська література, Matolinets N., fantasy literature, Ukrainian literature
Цитування
Киричук С. О. Особливості часопростору в романах Наталії Матолінець : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова) / С. О. Киричук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2022. – 62 с. : дод.
Колекції