THEORETICAL AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF P.A. LAVROVSKYI’S CREATIVE HERITAGE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Pyotr Alekseevich Lavrovskyi was a famous Ukrainian linguist of the XIX century. He conducted research on the material of different languages involving Indo-European and Proto-Slavic ancient manuscripts on a wide range of Issues: from historical and etymological definition of basic nominations to a systemic description of lexical-semantic and grammatical categories. P. A. Lavrovskyi wrote works on comparative and historical linguistics which have been important for Slavic studies and have both theoretical and practical significance. Despite this, the creative legacy of linguist P. A. Lavrovskyi remains insufficiently studied. Only in 2019 there was published a collection of scientific papers prepared by A. A. Potebnya Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine and dedicated to the figure of the so-called Slavist of the XIX century, Professor of Kharkiv University Pyotr Alekseevich Lavrovskyi. Петро Олексійович Лавровський був відомим українським мовознавцем XIX століття. Він проводив дослідження на матеріалі різних мов із залученням індоєвропейських та праслов'янських давніх індоєвропейських рукописів з широкого кола питань: від історико-етимологічного визначення основних номінацій до системного опису лексико-семантичних і граматичних категорій. П. А. Лавровському належать праці з порівняльно-історичного мовознавства, які мали важливе значення для славістики і мають як теоретичне, так і практичне значення. Незважаючи на це, творча спадщина мовознавця П. О. Лавровського залишається недостатньо вивченою. Лише у 2019 році вийшов друком збірник наукових праць, підготовлений Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, присвячений постаті так званого славіста XIX століття, професора Харківського університету Петра Олексійовича Лавровського.
Опис
Ключові слова
P. A. Lavrovsky, creative heritage, Ukrainian linguistics, history of linguistics, П. А. Лавровський, творча спадщина, українське мовознавство, історія мовознавства
Цитування
Radchuk O. Theoretical and Practical Significance of P. A. Lavrovskyi's Creative Heritage / O. Radchuk // Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 134–136.