ПОЧАТОК ЗАКІНЧЕННЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ. ПЕРША ЗУСТРІЧ ПРЕЗИДЕНТА США РОНАЛЬДА РЕЙГАНА ТА ПРЕЗИДЕНТА СРСР МИХАЙЛА ГОРБАЧОВА В ЖЕНЕВІ В 1985 РОЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено дипломатичні відносини між США та СРСР під час зустрічі в Женеві в 1985 році Рональда Рейгана та Михайла Горбачова. Сторони розглянули широке коло питань, зокрема, двосторонні відносини у нових політичних реаліях. За підсумками переговорів була прийнята Декларація про неприпустимість ядерної війни. Реалістично оцінюючи політичну та соціально-економічну ситуацію в обох країнах, було висловлено переконаність у необхідності подальшого зміцнення взаємовигідного політичного, економічного співробітництва між ними як дружніми державами. Зазначено, що Женевський саміт 1985 року мав ключове значення у зовнішній політиці обох країн. Він сприяв зміцненню партнерства, обидві країни прагнули до розширення політичної співпраці. Генеральний секретар прийняв запрошення Президента США відвідати Сполучені Штати Америки, а Президент Сполучених Штатів прийняв запрошення Генерального секретаря ЦК КПРС відвідати Радянський Союз. The publication examines the diplomatic relations between the USA and the USSR during the meeting in Geneva in 1985 between Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev. The parties discussed a wide range of issues, in particular, bilateral relations in the new political realities. As a result of the negotiations, the Declaration on the Inadmissibility of Nuclear War was adopted. Assessing realistically political and socio-economic situation in both countries, conviction was expressed in the need for further strengthening of mutually beneficial political and economic cooperation between them as friendly states. It is noted that the Geneva summit of 1985 was of key importance in foreign policy of both countries. He contributed to the strengthening of partnership, both countries sought to expand political cooperation. The General Secretary accepted the invitation of the President of the United States to visit the United States of America, and the President of the United States accepted the invitation of the General Secretary of the Central Committee of the CPSU to visit the Soviet Union.
Опис
Ключові слова
всесвітня історія, історія політики, історія дипломатії, магістерські роботи, world history, history of politics, history of diplomacy, master's theses
Цитування
Курганова Г. В. Початок закінчення холодної війни. Перша зустріч президента США Рональда Рейгана та президента СРСР Михайла Горбачова в Женеві в 1985 році / Г. В. Курганова // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 152–156.