Профессиональный имидж: аспекты конструктивной критики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
В статье затронута тема профессионального имиджа и его аспектов конструктивной критики. При создании личностного имиджа эффективна актуализация психокоррекционного потенциала психотренингов. Перед проведением психотренингов целесообразно прокомментировать участникам вопросы конструктивной критики. Важно осознавать необходимость обратной связи в социуме для усовершенствования собственного имиджа. У статті порушено тему професійного іміджу та його аспектів конструктивної критики. Під час створення особистісного іміджу ефективна актуалізація психокорекційного потенціалу психотренінгів. Перед проведенням психотренінгів доцільно прокоментувати учасникам питання конструктивної критики. Важливо усвідомлювати необхідність зворотний зв'язок у соціумі удосконалення власного іміджу. The article touches on the topic of professional image and its aspects of constructive criticism. In creating a personal image, it is effective to actualise the psycho-corrective potential of psycho-training. Before conducting psycho-training, it is useful to comment on constructive criticism to the participants. It is important to realise the necessity of feedback in society to improve one's own image.
Опис
Ключові слова
психология, профессиональный имидж, конструктивная критика, психологія, професійний імідж, конструктивна критика, psychology, professional image, constructive criticism
Цитування
Костикова О. В. Профессиональный имидж: аспекты конструктивной критики / О. В. Костикова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 183.