ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ОБЛИЧЧЯ МІСТА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено зовнішню рекламу як складову частина системи візуальних комунікацій, навколишнього середовища, які створюють єдиний гармонійний ансамбль. Виділено низку головних сучасних проблем щодо функціонування ринку зовнішньої реклами. The article examines outdoor advertising as a component of the system of visual communications, the environment, which create a single harmonious ensemble. A number of main modern problems regarding the functioning of the outdoor advertising market are highlighted.
Опис
Ключові слова
реклама, рекламування, зовнішня реклама, студентські роботи, advertising, advertising, outdoor advertising, student works
Цитування
Глотова В. О. Зовнішня реклама як важлива складова сучасного обличчя міста / В. О. Глотова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 109–110.