ЗМІСТ РОБОТИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ (30-ті роки XX сторіччя)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
Кафедра педагогіки в 30-ті роки XX сторіччя перебувала на етапі свого становлення як провідної в новоутвореному вищому навчальному закладі – педагогічному. У статті розглядається зміст роботи кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного інституту в зазначений період, який становлять організаційний, політико-просвітницький, навчально-методичний і науковий напрями. Кафедра педагогики в 30-е годы XX века состояла на этапе своего становления как ведущая новосозданного высшего учебного заведения – педагогического. В статье рассматривается содержание работы кафедры педагогики Харьковского государственного педагогического института в обозначенный период, которое включает организационное, политико-просветительское, учебно-методическое и научное направления. The pedagogics department in the 1930s of the 20th century was at the stage of its formation as a chief one in a newly formed higher educational pedagogical establishment. In the article the content of the pedagogics department work of Kharkiv State Pedagogical Institute in the period mentioned above is considered. It comprises organizational, political and enlightening, educational and methodological, scientific areas.
Опис
Ключові слова
педагогіка, кафедра педагогіки, напрям роботи, Харківський державний педагогічний інститут, педагогика, кафедра педагогики, направление работы, Харьковский государственный педагогический институт, pedagogics, the pedagogics department, the area of work, Kharkiv State Pedagogical Institute
Цитування
Башкір О. І. Зміст роботи кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного інституту (30-ті роки ХХ сторіччя) / О. І. Башкір // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Комун. закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харків. обл. ради ; [редкол.: В. Г. Пасинок (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 17–24.