Медійний образ жінки в дискурсі газети «Вісник Чугуївщини»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано особливості творення медійного образу жінки в дискурсі газети «Вісник Чугуївщини» у період з 2017 по 2020 рр. В статье проанализированы особенности создания медийного образа женщины в дискурсе газеты «Вестник Чугуевщины» в период с 2017 по 2020 гг. The article analyzes the features of creation media image of a woman in the discourse of the newspaper "Visnyk Chuguivshchyny" in the period from 2017 to 2020.
Опис
Ключові слова
медійний образ, жінка, газетний дискурс, «Вісник Чугуївщини», медийный образ, женщина, газетный дискурс, «Вестник Чугуевщины», media image, woman, newspaper discourse, «Visnyk of Chuhuivshchyna»
Цитування
Кукіна О. А. Медійний образ жінки в дискурсі газети «Вісник Чугуївщини» / О. А. Кукіна // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 24–26.