УКРАЇНОМОВНІ МАРШРУТИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ КРАЄВИДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено аналіз наукових пошуків україномовних маршрутів в глобалізованому освітньому краєвиді. В статье проведен анализ научных поисков украиноязычных маршрутов в глобализированном образовательном пейзаже. The article analyzes the scientific search for Ukrainian-language routes in the globalized educational landscape.
Опис
Ключові слова
україномовні маршрути, освітній краєвид, глобалізація, українська мова, украиноязычные маршруты, образовательный пейзаж, глобализация, украинский язык, ukrainian language routes, educational landscape, globalization, ukrainian language
Цитування
Варич Н. І. Україномовні маршрути в глобалізованому освітньому краєвиді / Н. І. Варич // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків , 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 23–24.