Особливості виховання здорового способу життя учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто виховання здорового способу життя учнів початкової школи. Здоровий спосіб життя – це «раціональне та ефективне використання власних життєвих ресурсів». Воно включає: фізичну активність, здоровий сон, соціальне здоров’я, самореалізацію та безпечні умови життя. Зазначено, що процес формування здорового способу життя молодших школярів слід починати з дошкільного та молодшого шкільного віку. Використання інноваційних оздоровчих технологій сприяє гармонійному розвитку дітей. The article deals with education of a healthy lifestyle of elementary school students. A healthy lifestyle is "the rational and efficient use of one's own life resources." It includes: physical activity, healthy sleep, social health, self-realization and safe living conditions. It is noted that the process of forming a healthy lifestyle of younger schoolchildren should start from preschool and elementary school age. The use of innovative health technologies contributes to the harmonious development of children.
Опис
Ключові слова
процес виховання, здоровий спосіб життя, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, education process, healthy lifestyle, children of primary school age, student works
Цитування
Андрущенко А. Особливості виховання здорового способу життя учнів початкової школи / А. Андрущенко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 9.