Значення психічного здоров’я для формування самоактуалізації особистості

dc.contributor.authorГалій, А. І.
dc.date.accessioned2021-10-04T12:39:06Z
dc.date.available2021-10-04T12:39:06Z
dc.date.issued2019-09-27
dc.description.abstractАвтором було розкрито значення психічного здоров’я для формування самоактуалізації особистості. У збереженні та зміцненні психічного здоров’я важливе значення має дотримання принципів здорового способу життя. Особливе значення має психогігієна – це комплекс заходів з дотриманням культури міжособистісних стосунків, уміння керувати своїми емоціями, чергувати працю і відпочинок, створювання сприятливого психологічного клімату у колективі, сім’ї; систематично займатись фізичною культурою, дотримуватись раціонального харчування, режиму дня, достатньо спати, позитивно мислити, бути оптимістичним, доброзичливим. Автором было раскрыто значение психического здоровья для формирования самоактуализации личности. В сохранении и укреплении психического здоровья важное значение имеет соблюдение принципов здорового образа жизни. Особое значение имеет психогигиена – это комплекс мероприятий с соблюдением культуры межличностных отношений, умение управлять своими эмоциями, чередовать труд и отдых, созидание благоприятного психологического климата в коллективе, семье; систематически заниматься физической культурой, придерживаться рационального питания, режима дня, достаточно спать, позитивно мыслить, быть оптимистичным, доброжелательным. The author revealed the importance of mental health for the formation of self-actualization of the individual. The author has revealed the importance of mental health for the formation of personal self-actualisation. In the preservation and strengthening of mental health the observance of the principles of a healthy lifestyle is of great importance. Psychohygiene is of particular importance - it is a set of measures with the observance of the culture of interpersonal relations, the ability to manage one's emotions, to alternate work and rest, to create a favorable psychological climate in the team and family; to engage systematically in physical education, To engage systematically in physical exercise, to maintain a sensible diet and daily routine, to get enough sleep, to think positively, and to be optimistic and benevolent.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГалій А. І. Значення психічного здоров’я для формування самоактуалізації особистості / А. І. Галій // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 49–51.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6152
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихічне здоров’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихогігієнаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамоактуалізація особистостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихическое здоровьеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихогигиенаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамоактуализация личностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectmental healthuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychohygieneuk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonal fulfilmentuk_UA.UTF-8
dc.titleЗначення психічного здоров’я для формування самоактуалізації особистостіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЗначение психического здоровья для формирования самоактуализации личностиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe importance of mental health for the formation of self-actualization of personalityuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Галій А. І. .pdf
Розмір:
753.56 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: