Особистість злочинника: визначення, типи, умови формування

dc.contributor.authorПелішенко, В. О.
dc.date.accessioned2021-08-30T11:34:18Z
dc.date.available2021-08-30T11:34:18Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractУ статті розглянуто кримінальну поведінку злочинця, визначено його позицію як суб’єкта соціальної поведінки у контексті соціальних зв’язків, розкрито його соціальні риси та ролі, особливості мотивації злочинної поведінки у різних середовищах. Кримінальна особистість – це окремий випадок соціально-психологічної структури людини та індивідуалізовані конструкти її кримінальної поведінки. Кримінальну особу характеризують протиправні соціальні орієнтири, кримінальні установки та мотивація, інше ставлення до життя, інші життєві стратегії. В статье рассмотрено уголовное поведение преступника, определена его позиция как субъекта социального поведения в контексте социальных связей, раскрыты его социальные черты и роли, особенности мотивации преступного поведения в различных средах. Уголовное личность – это частный случай социально-психологической структуры человека и индивидуализированные конструкты ее криминального поведения. Уголовное лицо характеризуют противоправные социальные ориентиры, уголовные установки и мотивация, другое отношение к жизни, другие жизненные стратегии. The article deals with criminal behaviour of a criminal, defines his position as a subject of social behaviour in the context of social relations, reveals his social traits and roles, peculiarities of motivation of criminal behaviour in different environments. Criminal person is a particular case of social and psychological structure of a person and individualised constructs of his criminal behaviour. The criminal person is characterised by unlawful social orientations, criminal attitudes and motivation, a different attitude to life, and other life strategies.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПелішенко В. О. Особистість злочинника: визначення, типи, умови формування / В. О. Пелішенко // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С.85–88.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5863
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectособистість злочинникаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкримінальна поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкримінальна особистістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальна поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectличность преступникаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкриминальное поведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectкриминальная личностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальное поведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectidentity of the offenderuk_UA.UTF-8
dc.subjectcriminal conductuk_UA.UTF-8
dc.subjectcriminal personuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial behavioruk_UA.UTF-8
dc.titleОсобистість злочинника: визначення, типи, умови формуванняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЛичность преступника: определение, типы, условия формированияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe identity of the offender: definition, types, conditions of formationuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
В. О. Пелішенко ОСОБИСТІСТЬ ЗЛОЧИННИКА.pdf
Розмір:
172.34 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: