Окремі проблеми реалізації права на працю в Україні в умовах євроінтеграції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У статті висвітлюється тема окремих проблем реалізації права на працю в Україні в умовах євроінтеграції. В статье освещается тема отдельных проблем реализации права на труд в Украине в условиях евроинтеграции. The article highlights the topic of certain problems of the implementation of the right to work in Ukraine in the context of European integration.
Опис
Ключові слова
право на працю, проблеми реалізації, євроінтеграція, право на труд, проблемы реализации, евроинтеграция, the right to work, implementation problems, European integration
Цитування
Ждан М. Д. Окремі проблеми реалізації права на працю в Україні в умовах євроінтеграції / М. Д. Ждан // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист : тези доп. та наук. повідомл. учасників Х Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 9 жовт. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за ред. О. М. Ярошенко. – Харків : Право, 2020. – С.153–156.