Лінгвостилістичні засоби репрезентації образу жінки в американських фольклорних піснях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено лінгвостилістичні засоби створення образу молодої дівчини в американських фольклорних текстах з урахуванням соціокультурного та історичного чинників. В статье исследованы лингвостилистические средства создания образа молодой девушки в американских фольклорных текстах с учетом социокультурного и исторического факторов. The article examines the linguistic and vivistic means of creating the image of a young girl in American folklore texts, taking into account socio-cultural and historical factors.
Опис
Ключові слова
лінгвостилістичні засоби, образ жінки, магістерські роботи, лингвостилистические средства, образ женщины, магистерские работы, linguistic and stylistic means, image of a woman, master's works
Цитування
Сапронова Д. Лінгвостилістичні засоби репрезентації образу жінки в американських фольклорних піснях / Д. Сапронова / Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 76–77.