ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-02-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Анотація
У статті розглянуто актуальність інклюзивного навчання, необхідність підвищення компетентності вчителя початкових класів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного закладу освіти. Виокремлені рівні та характеристики професійної компетентності вчителя початкових класів з інклюзивною формою навчання. The article deals with the relevance of inclusive education, the need to improve the competence of primary school teachers in working with children with special educational needs in an inclusive educational institution. The levels and characteristics of the professional competence of primary school teachers with inclusive education are highlighted.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, інклюзивна складова, компетентність, професійна компетентність, індивідуальна програма розвитку, індивідуальний навчальний план, адаптація, модифікація, inclusive education, inclusive component, competence, professional competence, individual development programme, individual curriculum, adaptation, modification
Цитування
Лященко В. М. Професійна компетентність вчителя початкових класів з інклюзивною формою навчання / В. М. Лященко // Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. практ. конф., Суми, 20 лют. 2019 р. – Суми : НІКО, 2019. – С. 196–199.