Development of speed and strength abilities of children aged 12–13 years in physical education classes in the COVID-19 pandemic

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Pedagogy of Health
Анотація
The COVID-19 pandemic has created unusual conditions for physical education teachers to work with schoolchildren. Children are forced to spend some time at home, which reduces the time for physical activity. The aim of the work is to track changes in the indicators of speed and strength abilities of children aged 12–13 years during the year in the conditions of mixed and distance learning. Schoolchildren aged 12–13 years took part in the study (Kharkiv, Ukraine; n=31; boys - n=16; girls – n=15). Parental consent was obtained for their children’s participation in the study. The following tests were used: “30 meter sprint test, sec.”; “60 meter sprint test, sec.”; “Standing Long Jump Test (Broad Jump), cm”; “Long jump, cm”. Assessment of schoolchildren’s speed and strength abilities was conducted at the beginning of the school year and repeated data – at the end of the school year. The obtained results were analyzed by methods of mathematical statistics: correlation analysis was conducted to identify relationships between the results of control standards of schoolchildren, the reliability of the difference was determined by the Student’s criterion. There is a significant decrease in physical activity of children. Trends to reduce the level of development of speed and strength abilities of schoolchildren during the school year have been identified. There are high and medium correlations between speed and power tests. It is recommended to reduce the number of mandatory control standards in the school of choice between: “30 meter sprint test” – “60 meter sprint test”; “Standing Long Jump Test (Broad Jump)” – “Long jump”. Пандемія COVID-19 створила незвичні умови для роботи вчителів фізичної культури зі школярами. Діти змушені певний час проводити вдома, що зменшує час на фізичну активність. Мета роботи – відстежити зміни показників швидкісно-силових здібностей дітей віком 12–13 років протягом року в умовах змішаного та дистанційного навчання. У дослідженні взяли участь школярі віком 12–13 років (м. Харків, Україна; n=31; хлопчиків – n=16; дівчаток n=15). Було отримано згоду батьків на участь їхніх дітей у дослідженні. У дослідженні були використані наступні тести: "Спринтерський біг на 30 метрів, сек."; "Спринтерський біг на 60 метрів, сек."; "Стрибок у довжину з розбігу стоячи (стрибок у довжину з місця)"; "Стрибок у довжину з місця". Оцінка швидкісно-силових здібностей школярів проводилося на початку навчального року, а повторні дані – наприкінці навчального року. Отримані результати аналізували методами математичної статистики: проведено кореляційний аналіз для виявлення взаємозв'язків між результатами контрольних нормативів школярів, достовірність різниці визначалася за критерієм Студента. Спостерігається значне зниження рухової активності дітей. Виявлено тенденції до зниження рівня розвитку швидкісно-силових здібностей школярів протягом навчального року. Існують високі та середні кореляційні зв'язки між швидкісними та силовими тестами. Рекомендовано зменшити кількість обов'язкових контрольних нормативів у школі за вибором між: "Спринтерський біг на 30 метрів" –"Спринтерський біг на 60 метрів"; "Стрибок у довжину з місця (стрибок у ширину)"– "Стрибок у довжину з місця".
Опис
Ключові слова
schoolchildren, physical culture, development, speed and power qualities, школярі, фізична культура, розвиток, швидкісно-силові якості
Цитування
Nesen O. Development of speed and strength abilities of children aged 12–13 years in physical education classes in the COVID-19 pandemic / O. Nesen // Pedagogy of Health. – 2022. – 1 (1). – Pp. 4–10.