Василь Стус герметичний : досвід інтерпретації Юрія Шереха

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено Василю Стусу в інтерпретації Юрія Шереха. Науковий доробок Юрія Шевельова надзвичайно багатогранний. Статья посвящена Василию Стусу в интерпретации Юрия Шереха. Научный потенциал Юрия Шереха чрезвычайно многогранен. The article is dedicated to Vasily Stus as interpreted by Yuri Sherekh. The scientific potential of Yuri Sherekh is extremely versatile.
Опис
Ключові слова
українська мова, поетична мова, Стус Василь, поезія, студентські роботи, украинский язык, поэтический язык, Стус Василий, поэзия, студенческие работы, Ukrainian language, poetic language, Stus Vasily, poetry, student work
Цитування
Мальцева О. І. Василь Стус герметичний : досвід інтерпретації Юрія Шереха / О. І. Мальцева // Постать Юрія Шевельова в історії української науки та культури : матер. наук.-практ. конф. студ. й наук. молоді., Харків, 11 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 42–46.