Особливості вивчення нескінченних множин у школі та вищих навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті висвітлюється питання особливостей вивчення нескінченних множин у школі та вищих навчальних закладах. В статье освещается вопрос особенностей изучения бесконечных множеств в школе и высших учебных заведениях. The article highlights the question of the features of the study of infinite sets at school and higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
математика, нескінченні множини, школи, заклади вищої освіти, поняття континууму, магістерські роботи, математика, бесконечные множества, школы, высщие учебные заведения, понятие континуума, магистерские работы, mathematics, infinite sets, school, higher education institutions, continuum concept, master's work
Цитування
Сембратович В. С. Особливості вивчення нескінченних множин у школі та вищих навчальних закладах / В. С. Сембратович // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 210–212.