Професорський дисциплінарний суд в університетах України другої половини ХІХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Анотація
У публікації представлено ретроспективний аналіз теорії й практики діяльності професорських дисциплінарних судів, що з'явилися в структурі вітчизняних університетів у другій половини ХІХ століття; визначена нормативно-правова база, розкриті особливості реалізації покладених на них функцій; узагальнено досвід роботи з урахуванням специфіки досліджуваного періоду. The article is devoted to the theoretical and practical retrospective analyses of Disciplinary Courts activity that appeared in the structure of the Soviet universities in the second half of the XIX century; legislative basis is defined, the peculiarities of realization their functions are viewed; the experience of work in accordance with the peculiarities of the investigated period is summarized.
Опис
Ключові слова
університет, професорський суд, склад, повноваження, студенти, вчена рада, university, Professors Court, staff, duties, students, Academic Council
Цитування
Зеленська Л. Професорський дисциплінарний суд в університетах України другої половини ХІХ століття / Л. Зеленська // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 8–9. – С. 40–43.