Вибрані розділи математичного аналізу: елементи теорії рядів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях розкрито елементи теорії рядів. Запропоновано завдання для самостійної роботи магістрантів. The methodical recommendations reveal the elements of series theory. Tasks for independent work of master students are proposed.
Опис
Ключові слова
числові ряди, функціональні ряди, ряди Фур'є, методичні рекомендації, number series, functional series, Fourier series, Fourier series
Цитування
Жерновникова О. А. Вибрані розділи математичного аналізу: елементи теорії рядів : метод. рек. для магістрантів спец. «014.04 Середня освіта (математика)» пед. ЗВО / О. А. Жерновникова, О. Д. Чібісов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 61 с.