Використання різновидів арт-терапії у практиці роботи з розвитку навичок соціальної взаємодії дітей із селективним мутизмом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто способи корекційного впливу та застосування засобів арт-терапії у роботі з розвитку соціальної взаємодії дітей із селективним мутизмом. In the article the ways of corrective influence and application of means of art therapy in the development of social interaction of children with selective mutism.
Опис
Ключові слова
селективний мутизм, соціальна взаємодія, арт-терапія, selective mutism, social interaction, art therapy
Цитування
Водоп’янова Ю. О. Використання різновидів арт-терапії у практиці роботи з розвитку навичок соціальної взаємодії дітей із селективним мутизмом / Ю. О. Водоп’янова // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 23–27.