ВПЛИВ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано вплив гри на розвиток дошкільника. Розгляд гри як передумови для сприйняття дитиною навколишнього середовища. Значущість ігрового процесу у психічному та розумовому розвитку дитини. The article analyzes the influence of the game on the development of a preschooler. Consideration of play as a prerequisite for a child's perception of the environment. The significance of the game process in the child's mental and.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, гра, розумовий розвиток, психічний розвиток, діти дошкільного віку, game activity, game, mental development, intellectual development, children of preschool age
Цитування
Полікарпова О. Вплив ігрової діяльності на всебічний розвиток дитини дошкільного віку / О. Полікарпова // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 401–403.