Концептуальні засади модернізації вищої освіти на підґрунті педагогіки інновацій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008-02-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Анотація
Запропоновано концептуальну ідею визначення інноваційної діяльності суб’єктів педагогічної системи. Розроблено концепцію модернізації вищої освіти на підгрунті педагогіки інновацій. Предложено концептуальную идею определения инновационной деятельности субъектов педагогической системы. Разработана концепция модернизации образования на почве педагогики инноваций.The conceptual idea of definition of innovatory activity of the subjects of the pedagogical systems is proposed. Conceptual grounds of modernization of higher education on the basis of education science of innovations is developed.
Опис
Ключові слова
модернізація вищої освіти, педагогіка інновацій, інваріантна технологія, модернизация высшего образования, педагогика инноваций, инвариантная технология, modernization of higher education, pedagogical systems, subjects, pedagogy of innovations, invariant technology
Цитування
Прокопенко А. І. Концептуальні засади модернізації вищої освіти на підґрунті педагогіки інновацій. / Т. О. Дмитренко, А. І. Прокопенко, К. В. Яресько // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., 20–21 лют. 2008 / Сумс. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Суми : СОІППО, 2008 p. – Ч 4(3). – С.28–30.