Моніторинг заселеності штучних гніздівель дуплогніздниками на території НПП "Гомільшанськи ліси"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
У статті показано зростання заселеності штучних гніздівель від 46 (1985) до 63% (середній показник за 2006 – 2013 роки) дрібними птахами-дуплогніздниками та Driomus nitedula й Hymenoptera на території НПП «Гомільшанські ліси». Різноманіття птахів при цьому зменшилося: перестали гніздитися в штучних гніздівлях Passer montanus та Jynx turguilla, проте з’явилася Parus caeruleus. Заселення штучних гніздівель мало нерівномірний характер, проте кожного року переважали Ficedula albicollis, які спочатку збільшували частку заселення від 41 (2006 рік) до 61% (2009) й зберігали її досить високою – 57 та 55% упродовж 2010 – 2011 роки. В статье показано возрастание заселенности искусственных гнездовий от 46 (1985) до 63% (средний показатель за 2006 – 2013 годы) мелкими птицами-дуплогнездниками Driomus nitedula и Hymenoptera на территории НПП «Гомольшанские леса». Разнообразие птиц при этом уменьшилось: перестали размножаться в искусственных гнездовьях Passer montanus и Jynx turguilla, появилась на гнездовании Parus caeruleus. Заселение искусственных гнездовий имеет неравномерный характер, однако каждый год преобладали Ficedula albicollis, которые сначала увеличивали долю заселенности от 41 (2006 год) до 61% (2009), сохраняя ее высокой – 57 и 55% в 2010 – 2011 годы. This article shows to high populations of artificial nesting from 46 (1985) to 63% (average for 2006 – 2013) hollow-nesting birds, small birds, Driomus nitedula and Hymenoptera in the territory of NNP «Gomolsha forests». Variety of birds at the same time decreased in numbers: ceased to reproduce in artificial nesting Passer montanus and Jynx turguilla, appeared on nesting Parus caeruleus. Population artificial nesting has been uneven, but every year dominated Ficedula albicollis, which initially increased the share of the population of 41 (2006) to 61% (2009), while maintaining its high – 57 and 55% in 2010, 2011. We recommend the use of artificial nests reception taking off and re-placing them within a radius of 500 – 800 m, which makes maximum use of collared flycatchers as natural niche and settle into new territory.
Опис
Ключові слова
НПП «Гомільшанські ліси», дуплогніздники, мухоловка білошия, синиця велика, синиця блакитна, НПП «Гомольшанские леса», дуплогнездники, мухоловка белошейка, синица большая, синица голубая, NNP «Gomolsha forest», hollow-nesting birds, Collared flycatcher, great tit, blue tit
Цитування
Чаплигіна А. Б. Моніторинг заселеності штучних гніздівель дуплогнізниками на території НПП «Гомільшанські ліси» / А. Б. Чаплигіна, Д. І. Бондарець, Н. О. Савинська. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / [редкол.: В. С. Курило (голов. ред.) та ін.]. – Луганськ : ЛНУ, –2014. - № 8 (291). – Ч. І, – С. 56–62.