ПЕРЕКЛАДИ ТВОРІВ П. БОМАРШЕ ЯК ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено переклади творів П. Бомарше. Виявлено, що літературно-культурна спадщина перекладів творів П. Бомарше є джерелом натхнення для митців сучасності. Переклади творів уможливили презентувати стиль та ідеї П. Бомарше серед представників різних народів та культур. Вистави за його п’єсами йдуть зараз у різних країнах світу. Художній переклад творів П. Бомарше є універсальним засобом спілкування та взаємозбагачення лінгвокультури народів та унікальним способом самопізнання людської спільноти й окремої особистості. The article examines translations of works by P. Beaumarchais. It was revealed that the literary and cultural heritage of translations of P. Beaumarchais' works is a source of inspiration for contemporary artists. Translations of works made it possible to present the style and ideas of P. Beaumarchais among representatives of various peoples and cultures. Performances based on his plays are currently being performed in various countries around the world. The artistic translation of the works of P. Beaumarchais is a universal means of communication and mutual enrichment of the linguistic culture of peoples and a unique way of self-knowledge of the human community and individual.
Опис
Ключові слова
французька література, літературно-культурна спадщина, Бомарше П., студентські роботи, French literature, literary and cultural heritage, P. Beaumarchais, student works
Цитування
Столярчук Г. В. Переклади творів П. Бомарше як літературно-культурна спадщина / Г. В. Столярчук // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 76–79.