Підходи до вивчення іноземних мов

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито сучасні підходи до вивчення іноземних мов. Підхід до навчання – це є базисна категорія методики, яка визначає стратегію навчання мові і вибір методу навчання, що реалізує таку стратегію; являє собою точку зору на сутність предмета, якому треба навчати. Підхід до навчання є загальною методологічною основою дослідження в конкретній галузі знань. Методи навчання реалізують той чи інший підхід, будучи, таким чином, тактичною моделлю процесу навчання. The article reveals modern approaches to learning foreign languages. Approach to learning is a basic category of methodology that determines the language learning strategy and the choice of learning method that implements such a strategy; represents a point of view on the essence of the subject to be taught. The approach to teaching is the general methodological basis of research in a specific field of knowledge. Learning methods implement one or another approach, thus being a tactical model of the learning process.
Опис
Ключові слова
вивчення іноземних мов, навчання мовленню, методика викладання, learning foreign languages, speech training, teaching methodology
Цитування
Калініченко Т. Підходи до вивчення іноземних мов / Т. Калініченко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 52–54.