ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВИЙ КОМПОНЕНТ ЕМПАТІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено погляди китайських учених щодо значущості і змісту окремих елементів емоційно-почуттєвого компоненту, таких як: глибока любов до справи музичного виховання та щира любов до учнів; почуття очікування, почуття задоволеності, почуття толерантності. The article presents the Chinese scientists’ views on the significance and content of certain elements of the emotional and sensory component, such as: deep love for music education and sincere love for students; a sense of expectation, a sense of satisfaction, a sense of tolerance.
Опис
Ключові слова
учитель музичного мистецтва, емпатія, емпатійна культура, учені КНР, music teacher, empathy, empathic culture, Chinese scientists
Цитування
Попова О. Емоційно-почуттєвий компонент емпатійної культури вчителя музичного мистецтва / О. Попова, Лі Юаньці // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 338–343.