Особливості невербальної поведінки японців та українців під час спілкування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Загальновідомо, що кожна нація має властиві тільки їй особливі форми невербальної комунікації. Наглядним підтвердженням цього є такі форми невербальної комунікація як жести і міміка,які зазвичай національно, культурно обумовлені і стереотипні. Общеизвестно, что каждая нация имеет присущие только ей особые формы невербальной коммуникации. Наглядным подтверждением этого являются такие формы невербальной коммуникации как жесты и мимика, которые обычно национально, культурно обусловлены и стереотипны. It is common knowledge that every nation has only specific forms of non-verbal communication inherent in it. A clear confirmation of this are forms of non-verbal communication such as gestures and facial expressions, which are usually nationally, culturally conditioned and stereotyped.
Опис
Ключові слова
невербальна поведінка, японці, українці, спілкування, студентські роботи, невербальное поведение, японцы, украинцы, общение, студенческие работы, non-verbal behavior, japanese, ukrainians, communication, student work
Цитування
Карпенко Н. Б. Особливості невербальної поведінки японців та українців під час спілкування / Н. Б. Карпенко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 113–116.