ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОСТІ ВИМОГ ДО МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ТА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено, що проблеми фортепіанної підготовки вчителів музики у КНР нерозривно пов’язана із програмами виховання дітей у молодшій та середній школах. Показано, що одним із завдань підготовки вчителів музики стає формування вмінь та навичок розуміння музичних текстів, що корелює з завданнями шкільної освіти з формування у дітей естетичного відношення до музичних творів. The article states that the problem of piano training of music teachers in China is inextricably linked with the programs of children’s education in primary and secondary schools. It is shown that one of the tasks of training music teachers is the formation of skills and abilities of understanding musical texts, which correlates with the tasks of school education on the formation of children’s aesthetic attitude to musical works.
Опис
Ключові слова
підготовка учителів музичного мистецтва, КНР, музичне виховання школярів, аспірантські роботи, training of music art teachers, PRC, music education of schoolchildren, postgraduate work
Цитування
Ван Інчжі. До проблеми взаємопов’язаності вимог до музичного виховання школярів та підготовки вчителів музичного мистецтва у КНР / Інчжі Ван // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 77–80.