Ж.-Ж. РУССО, Й. Г. ПЕСТАЛОЦЦІ ТА Ф. ФРЕБЕЛЬ У ІДЕЙНОМУ ПІДҐРУНТІ ТРУДОВОЇ ШКОЛИ ЗА Я. ЧЕПІГОЮ (ЗЕЛЕНКЕВИЧЕМ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто професійну та освітянську діяльність Якова Феофановича Чепіги, проаналізовано філософсько-педагогічні підвалини його ідей. На прикладі праці «Азбука трудового виховання й освіти» проілюстровано ідейний зв'язок трудової школи за Чепігою з педагогічною спадщиною просвітників. In this theses, the author examines the professional and educational activities of Y. Chepiga and analyzes the philosophical and pedagogical foundations of his ideas. On the example of the work “Alphabet of labor training and education”, the author illustrates the ideological connection between Chepiga’s labor school and the pedagogical heritage of the Enlightenment.
Опис
Ключові слова
Яків Феофанович Чепіга, трудова школа, перша половина ХХ століття, просвітники, Y. Chepiga, labor school, the first half of the 20th century, the Enlightenment
Цитування
Костенко О. В. Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці та Ф. Фребель у ідейному підґрунті трудової школи за Я. Чепігою (Зеленкевичем) / О. В. Костенко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 339–341.