Проблема виховання батьків у науковому доробку зарубіжних вчених (60-70-ті роки ХХ століття)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010-11-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Починаючи з 60-х років ХХ століття зарубіжні педагоги, психологи, соціологи, психотерапевти свої пошуки спрямовують на розроблення програм виховання батьків, програм педагогічної освіти батьків. Особливої популярності набув проект «Home Start», який об’єднував понад 16 регіональних програм на допомогу батькам. В основі проекту – положення про те, що батьки не тільки перші, а й найвпливовіші вихователі дитини. Начиная с 60-х годов XX века зарубежные педагоги, психологи, социологи, психотерапевты свои поиски направляют на разработку программ воспитания родителей, программ педагогического образования родителей. Особую популярность приобрел проект «Home Start», который объединял более 16 региональных программ в помощь родителям. В основе проекта – положение о том, что родители не только первые, но и самые влиятельные воспитатели ребенка. Since the 60s of the twentieth century, foreign teachers, psychologists, sociologists, psychotherapists have focused their research on the development of parenting programs, programs of pedagogical education of parents. The Home Start project, which brings together more than 16 regional programs to help parents, has become particularly popular. The project is based on the provision that parents are not only the first, but also the most influential educators of the child.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта батьків, виховання батьків, педагогическое образование родителей, воспитание родителей, pedagogical education of parents, parenting
Цитування
Єсьман І. В. Проблема виховання батьків у науковому доробку зарубіжних вчених (60-70-ті роки ХХ століття) / І. В. Єсьман // Методологія сучасних наукових досліджень : матеріали VІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 4-5 листоп. 2010 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. І. Ф. Прокопенка]. – Харків : ХНПУ, 2010. – С. 25–26.