СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено концепцію стратегічного менеджменту в сучасних умовах. Окреслено пріоритетними напрямками вдосконалення стратегічного менеджменту на великих та середніх підприємствах нашої держави. The author researched the concept of strategic management in modern conditions. Priority directions for improving strategic management at large and medium-sized enterprises of our country are outlined.
Опис
Ключові слова
стратегічне управління, стратегічний менеджмент, стратегія, студентські роботи, strategic management, strategic management, strategy, student works
Цитування
Деркач А. О. Стратегічний менеджмент / А. О. Деркач // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 111–112.