КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ІНСТРУКТОРІВ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збройні Сили України розвивають інститут інструкторів для підготовки особового складу. Головна його мета полягає у формуванні кваліфікованого персоналу через створення центрів підготовки та введення трьохрівневої системи навчання. Інструктори підготовлюються на базовому, підвищеному та академічному рівнях, забезпечуючи високу якість військової підготовки. The Armed Forces of Ukraine are developing an institute of instructors to train personnel. Its main goal is to form qualified personnel through the creation of training centres and the introduction of a three-level training system. Instructors are trained at basic, advanced and academic levels, ensuring high-quality military training.
Опис
Ключові слова
інструктори навчальних центів ЗСУ, підготовка інструкторів навчальних центів ЗСУ, концепція підготовки, рівні підготовки, аспірантські роботи, instructors at training centres of the Armed Forces of Ukraine, training of instructors at training centres of the Armed Forces of Ukraine, training concept, levels of training, postgraduate works
Цитування
Пікус Д. Концепція підготовки інструкторів навчальних центрів Збройних Сил України / Д. Пікус // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 326–330.