Формування пізнавальної самостійності в учнів при навчанні хімії з допомогою мобільних технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зазначено важливість формування пізнавальної самостійності учнів на державному рівні. Розглядаються якості особистості у формуванні пізнавальної самостійності. У тексті проаналізовано можливості застосування нових підходів до вивчення хімії та описано особливості використання мобільних технологій та їх технічні можливості для використання у навчальному процесі для вивчення хімії. В статье указано важность формирования познавательной самостоятельности учащихся на государственном уровне. Рассматриваются качества личности в формировании познавательной самостоятельности. В тексте проанализированы возможности применения новых подходов к изучению химии и описаны особенности использования мобильных технологий и их технические возможности для использования в учебном процессе для изучения химии. Іn the article is stated the importance of forming cognitive autonomy of students at the state level. The article considers the qualities of the individual in the formation of cognitive autonomy. The text analyzes the possibilities of applying new approaches for the study of chemistry and describes the features of the use of mobile technologies and their technical capabilities for the usage in the educational process for the study of chemistry.
Опис
Ключові слова
пізнавальна самостійність, мобільні технології, навчальний процес, викладачі хімії, познавательная самостоятельность, мобильные технологии, учебный процесс, преподаватели химии, cognitive autonomy, mobile technologies, learning process, teachers of chemistry
Цитування
Грановська Т. Я. Формування пізнавальної самостійності в учнів при навчанні хімії з допомогою мобільних технологій / Т. Я. Грановська // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 66–68.